GDPR

AF- Borgen AB är rädd om dina personuppgifter när vi hanterar ditt ärende elektroniskt! 

AF-Borgen AB använder sig av elektroniska program vid bokning av lokaler, nyckel- och passerkortshantering samt vid ekonomisk administration som fakturering. Vi lagrar bara de uppgifter som behövs för att hantera ditt ärende. E-postadress kan komma att användas för utskick av information om evenemang eller kundnöjdhetsenkäter. 

Du har rätt att skriftligen begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har också rätt att korrigera sådana uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare kommunikation. Vi lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt. 

För ytterligare information om hur vi hanterar dina personuppgifter kontaktar du AF-Borgen ABs VD Stina Åkesson vd@afborgen.se.