Vill du vara med?

Sponsring

Stöd AF-borgen

AF-borgen är epicentret för den talangutveckling som studentlivet i Lund bidrar med för morgondagens ledarskap. I kombination med ett universitet i världsklass ska betydelsen för regionens rekryteringsbehov nu och imorgon inte underskattas. Att hålla vår borg i skick och godkänd för att fylla med verksamhet är helt avgörande och görs via ett icke-vinstdrivet aktiebolag under den ideella föreningen Akademiska Föreningen. Detta är ett omöjligt uppdrag utan stöd från omgivande samhället. Men det ni bidrar med får ni igen på olika sätt, både idag och imorgon.

Vill du stödja AF-borgen med ett bidrag? Är du eller din organisation intresserad av att stödja AF-borgen finns det två sätt att gå till väga: 

  1. Ett företag eller organisation blir medlem i AF-Sällskapet
  2. Man skickar som privatperson in ett enkelt bidrag via Swish. Swisha ditt bidrag till 1232 68 80 91.

Ombyggnad

Under 2019-2020 genomgick AF-borgens större salar en välbehövlig renovering för att förbättra flöden, logistik, luft och tillgänglighet.

En ny stor hiss byggdes med entré från Georg Karlins plats och gör att transporter nu inte behöver göras via huvudentrén.

En ny fin scen har byggts på entréplanet och ersätter den tidigare Konsertsalen. Den har en egen foajé och bakutrymmen och gör att verksamheter som Lunds studentteater och VarGladspexarna kan ha föreställningar och repetitioner utan att behöva dela utrymmen med Stora salen.

Stora salen med scen och bakutrymmen har genomgått en stor och efterlängtad uppdatering och knutits ihop med Athen med en ny pampig trappa. Man känner fortfarande igen sig men nu finns egna toaletter, mer luftiga pausutrymmen och bättre tillgänglighet.

Ventilationen har fått sig ett rejält lyft, sprinkler är installerat i fler utrymmen och många av inventarierna har uppdaterats.

Detta hade överhuvudtaget inte varit möjligt och bara stannat som en dröm på ritbordet om det inte vore för de otroligt generösa donationer AF-borgen fick från våra huvuddonatorer. Projektet är förmodligen ett av de största (om inte det största) donationsfinansierade projektet i södra Sverige och vi är så tacksamma att våra välgörare trodde på idén att det är möjligt att göra, om vi alla gör vårt yttersta tillsammans.

Stort och evigt tack till våra huvuddonatorer:

AF Bostäder

Alfa Laval

Crafoordska stiftelsen

Grenspecialisten

Lunds universitet

Sparbanken Skåne via Sparbanksstiftelsen Finn

Caroline & Paul Sverdrup

Tetra Laval

AF-Sällskapet

AF-borgen har via sponsoravtal knutit ett antal av de största och mest tongivande företagen i regionen till sig. Som sponsor blir man medlem i AF-Sällskapet.

För att säkerställa den investering som gjordes vid den stora renoveringen av AF-borgen i början av 1990-talet bildade de bidragande företagen AF-Sällskapet. Sällskapet består idag av ca 30 företag som årligen bidrar till borgens bevarande genom tecknandet av medlemsavtal. Som motprestation erbjuds sällskapets medlemmar tillgång till lokaler, hjälp med studentrelaterade kontakter, deltagande i olika evenemang mm. Sponsringsavtalen ges nya ingredienser kontinuerligt för att AF Borgen skall stärka sin roll som mötesplats i Lund. Nuvarande ordförande för AF-sällskapet är Suzanne Norrby.

Här är fem sätt som ni kan dra nytta av ert medlemskap, förutom förmånerna i era avtal.
1. Ni är en del av Lund – ni ger tillbaka genom att ta ansvar för hjärtat och profilbyggnaden för Lunds studentliv! Använd gärna huset för egna möten och evenemang.

2. Ert varumärke som arbetsgivare är viktigt: genom ert medlemskap stöder ni studenternas nav och berätta om det i era kanaler. Vi berättar om er där vi kan. Det är viktigt både för era medarbetare att känna stolthet över vad företaget gör, och visa för framtida anställda att ni värdesätter studentlivet i Lund.

3. Ni kan visa er kompetens! Vi samarbetar gärna för att hitta sätt att kombinera ert stöd med att visa vad ert företag kan samtidigt som ni bidrar till studenternas borg. Berätta i era kanaler om hur ni bidrar till att utveckla studenternas borg.

4. Ta del av nätverket som finns i huset. Kom på våra evenemang och träffa både studenter och andra som verkar i Lund, med hjärta för Lund och studentlivet.

5. Huset bidrar i sina verksamheter till att utveckla engagerade, vässade och drivna talanger. Träffa dem och rekrytera dem! Om inte som nyutexaminerade så passa på när de vill byta jobb. Ni vill säkert anställa de som har förmågan att bli engagerade, och här finns en outsinlig källa till människor som får saker gjorda. Bland de som en gång var här och prövade sina vingar, de som utvecklas just nu och de som ännu inte börjat sin resa till sina drömmars utbildning.

Ifall ditt företag är intresserat av att ingå i ett exklusivt nätverk med ypperliga möjligheter att träffa och visa upp sig för Lunds studenter så ta kontakt med Freja Davidsson Bremborg på freja.bremborg@afborgen.se, 046-38 49 06 eller 0720-70 25 51.

Här finns AF-sällskapets stadgar.

AF-Sällskapets medlemmar:

AF Bostäder 

Alfa Laval

Axis Communications AB

Baxter  

Crafoordska stiftelsen

ESS 

Findus  

Fogarolli – Rania Youness

Folkuniversitetet  

Grenspecialisten 

Handelsbanken

Hexiron AB

HSB Skåne

Kraftringen

Kudu AB

Lindahl

LMK Industri

LMK-Stiftelsen

Lunds domkyrka

Länsförsäkringar

Nationalencyklopedin

NIELY Consulting

Nordea

Paulssons Fastigheter

SEB

Sparbanken Skåne

Sten K Johnsons stiftelse

Tetra Pak

Trägårdh Advokatbyrå AB

Via Europa

Visit Lund

Wihlborgs